Odpowiedzi

2010-02-09T21:30:23+01:00
Woda jest podstawowym warunkiem życia na naszej planecie. Już Tales z Miletu (ok. 620-ok. 540 r. p.n.e.) uważał wodę za pierwotną substancję Wszechświata, z której wszystko powstało.
Woda jest substancją niezbędną do życia, że bez niej niemożliwe jest istnienie nie tylko człowieka, ale jakichkolwiek organizmów. Woda jest głównym składnikiem protoplazmy: tkanki ciała ludzkiego zawierają do 70% wody, a u niektórych gatunków roślin i zwierząt udział jej przewyższa 90%. Wszelkie procesy i reakcje w żywych organizmach zachodzą w środowisku wodnym; nadmierna utrata wody w organizmie hamuje wszelkie procesy życiowe, a utrata ponad 1-% wody powoduje nieuchronną śmierć.
Przed 2-3 miliardami lat właśnie w wodzie rozwinęło się życie na naszej planecie i odtąd jest z nią ściśle związane. W wodzie formowały się pierwsze żywe komórki. Dopiero po setkach milionów lat życie w pewnym sensie uniezależniło się od wody, przenosząc się na ląd, a nawet unosząc się w powietrze. Tym niemniej i te lądowe organizmy zawierają w swych tkankach określone ilości wody, której straty muszą regularnie uzupełniać.
Szczególnie duże znaczenie ma woda dla organizmów w niej zamieszkujących. Tworzy ona zewnętrzne środowisko fizyczno-chemiczne stanowiące dla nich podstawę i podłoże, dostarcza im pokarmu i tlenu do oddychania, roznosi produkty przemiany materii, rozprzestrzenia produkty płciowe. Do tej pory nie odkryto we Wszechświecie innej substancji tak doskonale przystosowanej do rozwoju życia.
Do dnia dzisiejszego w wodach, tj. w morzach i wodach słodkich, stwierdzamy dużo większe bogactwo życia niż na lądzie, czego dowodem może być poniższe zestawienie:

Środowisko Gromady świata zwierzęcego Gromady świata roślinnego
MożeMorze i wody słodkieWody słodkieLądMorza, wody słodkie i ląd 3714363 510315-

Podkreślić należy, iż dla człowieka, a także dla roślin i zwierząt ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość wody. Tymczasem zapotrzebowanie na wodę wzrasta systematycznie we wszystkich krajach świata. Związane jest to zwłaszcza ze wzrostem
liczby ludności, z uprzemysłowieniem, z powstawaniem wielkich aglomeracji miejskich. Stwierdzono, że zużycie wody w poszczególnych krajach wzrasta szybciej niż liczba ludności. W ciągu ostatnich 20 lat (1970-1990) nastąpił w Polsce wzrost zużycia wody na jednego mieszkańca z 126dm3 na dobę do 210 dm3 na dobę.
Szczególnie wielkie i coraz większe ilości wody zużywa przemysł- procesy produkcyjne stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej "wodochłonne".