Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:10:10+01:00
Stalin zdecytował sie na to ponieważ pakt ten pozwalał mu na zajęcie ponad połowy Polski i hitler dawał mu wolną rękę na zajęcie Łotwie, Estonii i w części Rumuni
Ribbentrop- Mołotow dotyczące Polski: „w wypadku terytorialno-politycznych przeobrażeń należących do Polski strefy interesów Niemiec i ZSRR zostaną rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż rzek Narwi, Wisły i Sanu”. Moim zdaniem to tak mniej wiecej
5 4 5
2010-02-09T21:10:45+01:00
Niewiem moe byc tak.

Niemiecko-radziecki układ o nieagresjii został podpisany 23 sierpnia 1939r. w Moskwie. Jest on nazwany paktem Ribbentrop-Mołotow, od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu państw. Było to porozumienie z tajnym aneksem o podziale Europy Wschodniej.Polskę agresorzy zamierzali podzilic wzdłuż lini rzek Narew-Wisła-San. Układ podpisany w Moskwie zaskoczył cały świat. Zdano sobie sprawę, że wyrosło niebezpieczeństwo wybuchu wojny. Chociaż rządy Stanów Zjednoczonych i Francji otrzymały poufne informacje o treści tajnego aneksu, nie przekazały ich jednak Polsce.
6 4 6
2010-02-09T21:23:29+01:00
Traktat był następstwem układu w Rapallo o współpracy gospodarczej i wojskowej zawartego między Rosją Sowiecką Republiką Weimarską, potwierdzonego układem berlińskim. Po dojściu Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników i Adolfa Hitlera do władzy współpraca polityczna i wojskowa pomiędzy Niemcami a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, wynikająca z tych paktów, została jednak w końcu roku 1933 zawieszona wobec postawy strony niemieckiej. Adolf Hitler wbrew konserwatywnym kręgom ziemian pruskich wyrażał jednak postawę antysowiecką i zarazem antyrosyjską. Józef Stalin konsekwentnie dążył do odbudowy stosunków sowiecko-niemieckich, pomimo dojścia Hitlera i NSDAP do władzy w Niemczech.
2 3 2