Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:05:41+01:00
Podstawy to:a pierw z 2 czyli 6pierw z 2
boku to z pitagorasa: 6do2 +10do2 =ddo2
d=pierw z 136
a graniastoslupa: 6pierw z 2 do kwadratu + H do kwadratu =d do kwadratu d=pierw z 172
2010-02-09T21:17:48+01:00
Oblicz przekątną podstawy , boku i całego graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o wymiarach a=6cm H=10cm .

a = 6 cm - bok podstawy
H = 10 cm - wysokość graniastosłupa
d = a√2 - wzór na przekatną kwadratu
d = ? - przekatna podstawy( kwadratu)
D = ?- przekatna graniastosłupa

1. Obliczam przekatna d kwadratu
d = a√2
d = 6√2 cm

2. Obliczam przekatną D graniastosłupa
z trójkata prostokatnego gdzie :
H - przyprostokatna
d - przyprostokatna
D - przeciwprostokątna

D² = H² + d²
D² = (10 cm)² + (6√2 cm)²
D² = 100 cm² + 36 *2 cm²
D² = 172 cm²
D = √(172 cm²)
D = √4*√43 cm
D = 2√43 cm

3. Obliczam przekatna ściany bocznej D1
z trójkatata prostokątnego gdzie
H - przyprostokatna
a - przyprostokatna
D1- przeciwprostokatna
( D1)² = H² + a²
(D1)² = (10 cm)² + ( 6cm)²
(D1)² = 100 cm² + 36 cm²
(D1)² = 136 cm²
D1 = √(136 cm²)
D1 = √4*√34 cm
d1 = 2√34 cm

Przekatna podstawy wynosi d = 6√2 cm , a przekatna graniastosłupa wynosi
D = 2√43 cm, a przekątna boku graniastosłupa wynosi D1 = 2√34 cm