Odpowiedzi

2010-02-09T21:06:18+01:00
½(x-10)=⅓(x+20) /*6
3(x-10)=2(x+20)
3x-30=2x+40
3x-2x=40+30
x=70
2010-02-09T21:13:22+01:00
½(x-10)=⅓(x+20)*6
3(x-10)=2(x+20)
3x-30=2x+40
3x-2x=40+30
x=70
2010-02-09T21:14:52+01:00
½(x-10)=⅓(x+20) {opuszczamy nawiasy}
½x - 5 = ⅓x + 6²/₃ {½*10 = 5 i ⅓*20 = ²⁰/₃ = 6²/₃ oraz przenosimy wyrażenia z x na jedną stronę, a liczby na drugą}
½x - ⅓x = 6²/₃ + 5 {ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika}
³/₆x - ²/₆x = 11²/₃ {odejmujemy}
¹/₆x = 11²/₃ {dzielimy}
x = 11²/₃ : ¹/₆ = ³⁵/₃* 6 = 70 {skracamy 6 i 3 przez 3}
Spr.
lewa strona równania: ½*(70-10)= ½*60 = 30
prawa strona równania: ⅓*(70+20) = ⅓*90 = 30