Odpowiedzi

2010-02-10T11:58:54+01:00
Wydaje mi się, że zasadniczą różnicą było to, że demokracja ateńska była - jak nazwa wskazuje - demokratyczna, a republika rzymska nie. Chodzi o pojęcie zwane w Atenach "izonomią", czyli wszyscy OBYWATELE (wolni mężczyźni, rodowici Ateńczycy) mieli równe prawa. Ustanowienie demokracji było ciosem wymierzonym przeciw arystokratom. Republika rzymska natomiast dzieliła obywateli na klasy majątkowe i w zależności od cenzusu przyznawała różnym klasom różne prawa. :p
11 3 11
2010-02-10T12:15:20+01:00
Demokracja ateńska
-władza ludu, w państwie decyduje rola większości
-w Zgromadzeniu Ludowym każdy może zabrać głos, wyrazić opinię
-najbiedniejsi obywatele którzy byli odciągani od pracy i brali udział w Zgromadzeniu dostawali skromne wynagrodzenie
-jedno zgromadzenie ludowe obradujące na wzgórzu Pnyks gdzie gromadzili się wszyscy obywatele
-nawet w chwili wyjątkowego zagrożenie nie wybiera się człowieka który miałby władzę nieograniczoną
-obywatele to rodowici Ateńczycy - mieli prawa polityczne, Mejkowie to cudzoziemcy osiedleni na stałe w Atenach- nie mieli praw, niewolnicy to dzieci niewolników, jeńcy wojenni, sprzedani za długi- nie mieli praw
-nikt nie ma prawa weta
-nie ma cenzora, konsula, trybunu ludowego

republika rzymska
-władzę sprawują wybrani przez ogół urzędnicy
- w Zgromadzeniu ludowym obywatele nie mogli zgłaszać wniosków ani nie mogli wprowadzać poprawek
- za udział w zgromadzeniu nikt nie dostawał pieniędzy
-klika Zgromadzeń ludowych
-osobą mającą władzę nieograniczoną jest dyktator którego urząd nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy
-patrycjusze czyli potomkowie arystokracji rodowej - grupa o pełnych prawach politycznych, plebiusze czyli rolnicy, rzemieślnicy, kupcy, handlarze - nie posiadali praw politycznych, wyzwoleńcy to niewolnicy obdarowani wolnością od pana lub wykupieni z niewoli - nie posiadali praw, niewolnicy to ci którzy popadali w niewolę za długi, jeńcy wojenni - nie posiadali praw
-prawo weta posiada trybun ludowy
-jest cenzor, konsulowie, trubuni ludowi
28 4 28