Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji wymiany.
1) chlorek cynku + ......... --> ......... + chlorek sodu
2) tlenek ołowiu (II) + ............... --> ............ + tlenek węgla (IV)
3) ................ + siarczek baru --> siarczek potasu + .........
4) tlenek wodoru + ........ --> tlenek magnezu + ............
5) węgiel + .............. --> żelazo + tlenek .............

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:14:11+01:00
1) chlorek cynku + sód --> cynk + chlorek sodu
2) tlenek ołowiu (II) + węgiel --> ołów + tlenek węgla (IV)
3) potas + siarczek baru --> siarczek potasu + bar
4) tlenek wodoru + magnez --> tlenek magnezu + wodór
5) węgiel + tlenek żelaza --> żelazo + tlenek węgla
2010-02-09T21:14:49+01:00
1) chlorek cynku+sód-->cynk+chlorek sodu
2)tlenek ołowiu(II)+węgiel(IV)-->ołów(II)+tlenek węgla(IV)
3)potas+siarczek baru-->siarczek potasu+bar
4)tlenek wodoru+magnez-->tlenek magnezu+wodór
5)wegiel+tlenek żelaza--->zelazo+tlenek wegla