1.oblicz wartości wyrażeń algebraicznych :
a) 2(x-y) dla x= -3 , y =4
b) a+1 -4b dla a= -6, b= 3"4 ułamek

2 zapisz w jak najproszczej postaci :
a)2y-5-3y-4-8y+9=
b)yx+5-x-4+x-3x=
c)10-2 (t+1)=
d)3(a-2b)-5(b-2a)=

3 rozwiąnsz równania :
a) w ułamku 1*2 x+5=x+8 b)4(2x-3*4 uł)=53 c) 2(x+7)=3(2x-5)


4 . 3 słonie ważą razem 8,4 t. Największy słoń jest dwa razy cięszy od najcięszego ,a średni o 1,2 t. cięszy od najcięszego .ile ważą razem dwa mniejsze słonie


5 .Jeden z boków prostokąta jest o 4 cm dłuszy od najdużego boku .Obwud tego prostokąta jest równy 32 cm. Jakie pole ma ten prostokąt

prosze rozwiązać do godz 23 :45

2

Odpowiedzi

2010-02-09T21:23:22+01:00
2(x-y) dla x= -3 , y =4
2x-2y=2*-3-2*4=-6-8=-14

a+1 -4b dla a= -6, b= 3"4 ułamek
-6+1-4*3/4=
-6+1-3=-8

a)2y-5-3y-4-8y+9=
-9y

b)yx+5-x-4+x-3x=
yx+1-3x

c)10-2 (t+1)=
10-2t-2=
8-2t

d)3(a-2b)-5(b-2a)=
3a-6b-5b+10a=
13a-11b

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:32:12+01:00
1)
a)
x= -3 , y =4
2(x-y)=2(-3-4)=2*7=14

b)
a= -6, b= ¾
a+1 -4b=-6+1-4*¾=-6+1-3=-8

2)
a)2y-5-3y-4-8y+9=-9y
b)yx+5-x-4+x-3x=1-3x²y
c)10-2 (t+1)==10-2t-2=8-2t
d)3(a-2b)-5(b-2a)=3a-6b-5b+10a=13a-11b

3)
a)
½ x+5=x+8
½x-x=8-5
-½x=3/*(-2)
x=-6

b)
4(2x-¾)=53
8x-3=53
8x=53+3
8x=56/:8
x=8

c)
2(x+7)=3(2x-5)
2x+14=6x-15
2x-6x=-15-14
-4x=-29/:(-4)
x=29/4=7¼

5)
jeden bok: a
drugi bok: a+4cm
oOb=32cm

2a+2(a+4)=32
2a+2a+8=32
4a=32-8
4a=24/:4
a=6

jeden bok=a=6
drugi bok=a+4=6+4=10

P=a*b=6*10=60

Odp:Pole tego prostokąta wynosi 60cm².

3 3 3