Odpowiedzi

2010-02-09T21:30:40+01:00
1. Płazińce są trójwarstowcami (zbudowanymi z ekto-, ento- i mezodermy) o dwubocznej symetrii. Ich pierwotna jama ciała wypełniona jest komórkową parenchymą.
2. Wór powłokowo mięśniowy, tworzący zawnętrzna warstwę ciała płazińców, składa się z nabłonka (u wirków jest on orzęsiony, u pasożytów-syncytialny) i mięśni gładkich.
3. Układ pokarmowy płazińców składa się z gardzieli i jelita mniej lub bardziej rozgałęzionego. Nie ma w nim otworu odbytowego. Tasiemce w ogóle nie maja takiego układu.
4. Płazińce nie mają układu oddechowego i układu krążenia.
5. Ukąłd nerwowy tych zwierzat składa sie z pary zwojów nerwowych i odchodzących od nich pni nerwowych. Dość prymitywne jeszcze narządy zmysłów są lepiej rozwinięte u wirków niż u pozostałych grup płazińców.
6. Mają układ wydalniczy typu protonefrydialnego, czyli zamkniętego od strony jamy ciała.
7. Płazińce sa obojniakami o zapłodnieniu krzyżowym (sa wyjątki)
8. Do płazińców zaliczamy wirki, przywry, skrzelowce i tasiemce.
9. Wirki są płazińcami wolno żyjącymi, prowadzącymi drapiezny tryb zycia.
10. Przywry i tasiemce sa pasożytami wewnętrznymi. Ich tryb zycia spowodował wykształcenie wielu charakterystycznych cech:
-mają narządy czepne (kolce, przylgi, przyssawki itp) utrudniające pozbycie się ich przez żywiciela
-nabłonek ich ciała stanowi syncytium pokryte dodatkowo oskórkiem (zapobiega to strawieniu pasożyta przez żywiciela)
-w związku z mało aktywnym trybem zycia mają bardzo zredukowane umięśnienie i narządy zmysłów
-ich ciało jest bezbarwne
-pasożyty wewnetrzne mają zdolność do uzyskiwania energi użytecznej biologicznie w drodze oddychania beztlenowego
-przywry i tasiemce produkują olbrzymie ilości jaj oraz mają złożone cykle rozwojowe, czasami z kilkoma pokoleniami larw i parokrotną zmianą żywiciela
11. Niektóre przywry i tasiemce są bardzo grożnymi pasozytami człowieka, powodującymi liczne schorzenia, a czasami nawet śmierć zarażonych osób.

PODSUMOWANIE NICIENIE:
1. Nicienie to zwierzeta o prostej budowie. Mają wydłużone, obłe, "robakowate" ciało, pokryte okresowo zrzucanym oskórkiem (zjawisko linienia)
2. Wór powłokowo-mięśniowy skłąda się z nabłonka i podłuznych mięśni. Jama ciała nicieni jest wypełniona płynem.
3. Układ pokarmowy ma postać przewodu rozpoczynającego się otworem gębowym, za którym znajduje się silnie umięśniona gardziel, a za nia jelito zakońćzone otworem odbytowym.
4. U nicieni brak układu oddechowego i układu krążenia.
5. Ukłąd nerwowy nicieni składa się z pierścienia okołogardzielowego i kilku pni nerwowych, z których najsilniej rozwinięte są pnie grzbietowe i brzuszne.
6. Układ wydalniczy zbudowany jest z niewielkiej liczby komórek. Brak w nim komórek płomykowych.
7. Nicienie są zwierzętami rozdzielnopłciowymi o narządach rozrodczych w postaci pojedynczej (u samców) i podwójnej cewki (u samic). U samców występuje stek.
8. W cyklu życiowym występuje postać larwalna, która kilkokrotnie przechodzi proces linienia.
9. Nicienie to zwierzęta w większości życjące w glebie i wodzie. Najmniej liczne gatunki są grożnymi i powszechnie występującymi pasożytami.
3 3 3