Proszę TYLKO powiedzieć jak narysować wykres funkcji oraz podać jej zbiór wartości.

a) Funkcja f:{0,1,2,3,4} ->R określona jest w następujący sposób
f(x)=
{x² dla x∈{0,1,2}
{x dla x∈{3,4}

b) Funkcja f: <-4;4> ->R określona jest w następujący sposób:
f(x)=
{1 dla x∈<-4;-2)u(2;4>
{2 dla x∈{-2,2}
{3 dla x∈(-2;2)

c) Funkcja f określona jest za pomocą tabeli:
x.........-2...-1....0....1....2
f(x)......-1....0....2....2....1Kropki na dole dałem zamiast spacji, inaczej się nie dało :)

1

Odpowiedzi

2010-02-09T22:45:05+01:00
A)
f(x)=x² x∈{0,1,2}

x=0
y=0²
y=0

x=1
y=1²
y=1

x=2
y=2²
y=4
tu są same punkty a nie łączenie ich

zbiór wartości {0,1,4}

f(x)=x x∈{3,4}
x=3
y=3

x=4
y=4
tu są same punkty a nie łączenie ich

zbiór wartości {3,4}

b) jest w załączniku

c)
są to punkty
(-2,-1)
(-1,0)
(0,2)
(1,2)
(2,1)

zbiór wartości to {-1,0,1,2}