Odpowiedzi

2010-02-09T21:49:28+01:00
A = 300 - b
1,3(300-b) + 0,7b = 270
390 - 1,3b + 0,7b = 270
-0,6b = -120
b = 200
a + 200 = 300
a = 100
b = 200

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:53:33+01:00
To zapisać w układach równań (czyli każde 2 równania w klamre)

x+y=300
1,3x+0,7y=270

x+y=300
13x+7y=2700

x=300-y
13x+7y=2700

(tych czterech wierszy (pod spodem) nie zapisywać w klamrze)
13(300-y)+7y=2700
3900-6y=2700
-6y=(-1200)
y=200

y=200
x=300-200

y=200
x=100
1 1 1
2010-02-09T22:03:14+01:00
X - Pierwsza liczba
y - druga liczba

x + y = 300
x + 30%x + y - 30%y = 270

x = 300 - y
300 - y +30%(300 - y)+ y - 30%y = 270

x = 300 -y
300 - y + ³₁₀(300 - y)] + y - ³₁₀y = 270

x = 300 - y
300 - y + 30 - ³₁₀y + y - ³₁₀y = 270

x = 300 - y
- y - ³₁₀y + y - ³₁₀y = - 60

x = 300 - y
-⁶₁₀y = - 60//:(-⁶₁₀)

x = 300 - y
y = - 60 * (-¹⁰₆)

x = 300 - y
y = 100

x = 300 - 100
y = 100

x = 200
y = 100