Proszę rozwiążcie mi proszę z OBLICZENIAMI !!! dziekuje to dla mnie bardzo wazne!!!prosze


1.liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu W(x)=x³+mx²-3x+2.Parametr m jest równy:
a.)2 b.)-2 c).1 d).-1

2.Wielomian W=x⁴-8x²+16 po rozłożeniu na czynniki ma postać:
a).(x²-4)(x²+4) b).(x-2)²(x+2)² c).(x²+4)² d).(x+2)⁴

3.Rownanie: x²+4=0:
a.)nie ma pierwiastków b.)ma pierwiastki: x₁=2,x₂=-2 c).ma jeden pierwiastek x₀=-2

d).ma jeden pierwiastek x₀=2

4.pierwiastkami równania x²=x sa:
a.)tylko x=1 b.)tylko x=0 c).x₁=0,x₂=1 d).x₁=-1,x₂=0

5.Dane sa wielomiany W(x)=x⁴-5x³+3, G(x)=2x4+4x3+2.Wielomian W(x)-G(x)ma wzór:
a).-x4-x3+5 b.)-x4-9x3+1 c).-x4-9x3+5 d.)-x4-9x3+5

6.Dany jest wielomian W(x)=2x³-x²-7.Wartość wielomianu dla x=-2 jesr rowna:
a.)-27 b.)-19 c.)13 d.)5

7.Rownanie x³+1=0
a.) ma tylko jeden pierwiastek,x=1 b)ma tylko jeden pierwiastek x=-1
c) ma dwa pierwiastki x=1,x=-1 d)nie ma pierwiastkow

8.Rozwiazania równania x²-25 przez(x-1)² =0 :

a)sa liczby x=-5 b)sa liczby x=-5 lub x=-5lub x=1
c)jest tylko x=1 d)jest tylko x=1

9.Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=x²-8x-5.Funkcja jest rosnaca w przedziale:
a)<4,do nieskończoności) b)<-4,+nieskończoności> c)(-nieskonczonosci,21> d)(21,+nieskończoność)

1

Odpowiedzi

2010-02-09T22:26:09+01:00
W(x)=x³+mx²-3x+2.Parametr m jest równy:
a.)2 b.)-2 c).1 d).-1
W(2)=8+4m-6+2=0
4m+4=0
4m=-4
m=-1
ODP d
-----------------------------------------------
2.Wielomian W=x⁴-8x²+16 po rozłożeniu na czynniki ma postać:
a).(x²-4)(x²+4) b).(x-2)²(x+2)² c).(x²+4)² d).(x+2)⁴
(x²-4)²=(x-2)²*(x+2)²

ODP b
---------------------------------------------
3.Rownanie: x²+4=0:
a.)nie ma pierwiastków b.)ma pierwiastki: x₁=2,x₂=-2 c).ma jeden pierwiastek x₀=-2
d).ma jeden pierwiastek x₀=2

x²=-4

ODP a
--------------------------------------------------
4.pierwiastkami równania x²=x sa:
a.)tylko x=1 b.)tylko x=0 c).x₁=0,x₂=1 d).x₁=-1,x₂=0
x²-x=0
x(x-1)=0
ODP c
----------------------------------------------------
5.Dane sa wielomiany W(x)=x⁴-5x³+3, G(x)=2x4+4x3+2.Wielomian W(x)-G(x)ma wzór:
a).-x4-x3+5 b.)-x4-9x3+1 c).-x4-9x3+5 d.)-x4-9x3+5
ODP c
-------------------------------------------------------------------
6.Dany jest wielomian W(x)=2x³-x²-7.Wartość wielomianu dla x=-2 jesr rowna:
a.)-27 b.)-19 c.)13 d.)5
W(-2)=-16-4-7=-27
ODP a
-------------------------------------------------------------------
7.Rownanie x³+1=0
a.) ma tylko jeden pierwiastek,x=1 b)ma tylko jeden pierwiastek x=-1
c) ma dwa pierwiastki x=1,x=-1 d)nie ma pierwiastkow
x³=-1
ODP b
-------------------------------------------------------------------
8.Rozwiazania równania x²-25 przez(x-1)² =0 :

a)sa liczby x=-5 b)sa liczby x=-5 lub x=-5lub x=1
c)jest tylko x=1 d)jest tylko x=1
brak wlasciwej opcji
sa liczby x=5 lub x=-5
-----------------------------------------------------------
9.Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=x²-8x-5.Funkcja jest rosnaca w przedziale:
a)<4,do nieskończoności) b)<-4,+nieskończoności> c)(-nieskonczonosci,21> d)(21,+nieskończoność)
5.Dane sa wielomiany W(x)=x⁴-5x³+3, G(x)=2x4+4x3+2.Wielomian W(x)-G(x)ma wzór:
a).-x4-x3+5 b.)-x4-9x3+1 c).-x4-9x3+5 d.)-x4-9x3+5

6.Dany jest wielomian W(x)=2x³-x²-7.Wartość wielomianu dla x=-2 jesr rowna:
a.)-27 b.)-19 c.)13 d.)5

7.Rownanie x³+1=0
a.) ma tylko jeden pierwiastek,x=1 b)ma tylko jeden pierwiastek x=-1
c) ma dwa pierwiastki x=1,x=-1 d)nie ma pierwiastkow

8.Rozwiazania równania x²-25 przez(x-1)² =0 :

a)sa liczby x=-5 b)sa liczby x=-5 lub x=-5lub x=1
c)jest tylko x=1 d)jest tylko x=1

9.Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=x²-8x-5.Funkcja jest rosnaca w przedziale:
a)<4,do nieskończoności) b)<-4,+nieskończoności> c)(-nieskonczonosci,21> d)(21,+nieskończoność)
f(x)=x²-8x-5 Δ=64+20=84 √Δ=9,16
x1=(8-9,16)/2=-0,58
x2=(8+9,16)/2=8,58
ODP d

----------------------------
pozdrawiam

Hans

1 1 1