Odpowiedzi

2010-02-09T22:59:20+01:00
Wg rysunku w zalaczniku.
obliczamy najpierw wysokosc h trapezu ktora tez jest wysokoscia trojkata rozwartokatnego ACD. dla tego trojkata trzeba przedluzyc podstawe (linia przerywana na rysunku) i dorysowac h. teraz podstawiamy do wzoru na pole trojkata P=1/2*a*h<=>50cm^2=1/2*4dm*h<=>50cm^2=1/2*40cm*h<=>50cm^2=20cm*h<=>h=(50cm^2)/20cm<=>h=2,5cm.
wiemy ze podstawa AB ma 12dm, czyli CD (3 razy krotsza) ma 4 dm. poniewaz jest to trojkat rownoramienny to trojakty ADE i CBF ta takie same a ich podstawy musza miec po 4dm (12dm-2*podstawa).
pole trojkata CBF obliczamy tak P=1/2*a*h=1/2*4dm*2,5cm=1/2*40cm*2,5cm=20cm*2,5cm=50cm^2 (^2 znaczy kwadratowych).