Dlaczego koloniści Amerykańscy zbunotwali się przeciwko anglii ?
Jak zorganizowano władzę w państwie-Stanach zjednoczyonych Ameryki Północenj ?
Które z teorii Johna Locke'a i Monteskiusza znalazły zastosowanie w konstytucji amerykańskiej i przy budowaniu ustroju nowej republiki ?
Którzy Polacy znajdowali się wśród ochotników z Europy walczących po stronie kolonistów ?

3

Odpowiedzi

2010-02-09T22:07:48+01:00
W koloniach mieszkali przedstawiciele wielu narodowości i religii , jednak wśród mieszkańców stopniowo rodziło się poczucie wspólnoty. Pryczyniły się do tego niewątpliwie wieloletnie walki z Indianami . Jednak najbardziej zjednoczył ich konflikt z władzami brytyjskimi , traktującymi osadników jak poddanych drugiej kategorii . Ustanawiane przez parlament podatki oraz brak możliwości decydowania o własnym losie budziły powszechne oburzenie . Poza tym rząd brytyjski , chcąc zwiększyć wpływy do skarbca państwowego , zaostrzył przepisy celne na towary przywożone do Ameryki na statkach innych niż angielskie . Wydał takśe wiele ograniczeń dotyczących działalności handlowej i gospodarczej , zakazał produkcji wielu towarów . Władze Wielkiej Brytanii chciały w ten sposób zmusić kolonistów do kupowania produktów angielskich . Posłuszeństwo poddanych miał zapewnić przepis , który umożliwiał użycie siły zbrojnej wobec opornych.
W konstytucji znalazł się trójpodział władzy wymyślony przez Monteskiusza.
Tadeusz Kościuszko Kazimierz Pułaski

27 3 27
2010-02-09T22:08:47+01:00
1. amerykanie zbuntowali się przeciwko angli ponieważ dązyli do niepodległości i chcieli rzucić zwierzchność króla angielskiego i anglia dokładała opałaty za herbate
2.zorganizowano władze na trójpodział wadzy na kongres sprawował władze ustawodawczą, sądy sprawowały władze sądowniczą , prezydent sprawował włądzę wykonawczą
3. dzięki montteskiuszowi sprowadzono trójpodział władzy
Johna Locke'a Teoria klasycznego republikanizmu z czasem została przekształcona w teorie nowoczesnych demokracji
4. polacy
tadeusz kościuszko
i kazimierz pułaski
29 4 29
2010-02-09T22:16:22+01:00
Mieszkańców stopniowo rodziło się poczucie wspólnoty. Przyczyniły się do tego niewątpliwie wieloletnie walki z Indianami . Jednak najbardziej zjednoczył ich konflikt z władzami brytyjskimi , traktującymi osadników jak poddanych drugiej kategorii . Ustanawiane przez parlament podatki oraz brak możliwości decydowania o własnym losie budziły powszechne oburzenie . Poza tym rząd brytyjski , chcąc zwiększyć wpływy do skarbca państwowego , zaostrzył przepisy celne na towary przywożone do Ameryki na statkach innych niż angielskie .

sorry że połowę ale muszę spadać pa i liczę na najj (*.*) ;*
23 2 23