PILNE !!!!

1. Nazwij następujące związki: Cu(OH)2, Ag2O, Zn(OH)2, Fe(OH)2, Fe2O3.
2. Zaproponuj 3 metody otrzymywania tlenku wapnia.
3. Na podstawie danych z tablic określ, czy można mówić o zasadzie barowej i litowej.
4. Napisz równanie reakcji i uzgodnij współczynniki w reakcjach pomiędzy:
a) wodorotlenkiem baru i kwasem solnym,
b) wodorotlenkiem potasu i kwasem fosforowym (V)
c) wodorotlenkiem żelaza (III) i kwasem azotowym (V)
d) wodorotlenkiem wapnia i chlorkiem cyny (IV)
5. Zaproponuj metodę otrzymywania:
a) wodorotlenku glinu
b) wodorotlenku potasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T13:55:13+02:00
Zad 1
Cu(OH)₂ - wodorotlenek miedzi (II)
Ag₂O - tlenek srebra (I)
Zn(OH)₂ - wodorotlenek cynku
Fe(OH)₂ - wodorotlenek żelaza (II)
Fe₂O₃ - tlenek żelaza (III)

Zad 2
2 Ca + O₂ -> 2 CaO
CaCO₃ -> CaO + CO₂
Ca(OH)₂ -> CaO + H₂O

Zad 3
Tak, można mówić, bo zarówno zasada barowa jak i litowa się z 1 lub 2 grupy. Wodorotlenki metali z grupy 1 lub 2 są nazywane zasadami.

Zad 4
a) Ba(OH)₂ + 2 HCl -> BaCl₂ + 2 H₂O
b) 3 KOH + H₃PO₄ -> K₃PO₄ + 3 H₂O
c) Fe(OH)₃ + 3 HNO₃ -> Fe(NO₃)₃ + 3 H₂O
d) 2 Ca(OH)₂ + SnCl₄ -> Sn(OH)₄ (osad) + 2 CaCl₂

Zad 5
Wodorotlenek glinu:
AlCl₃ + 3 NaOH -> Al(OH)₃ (osad) + 3 NaCl

Wodorotlenek potasu
K₂O + H₂O -> 2 KOH
9 4 9