Odpowiedzi

2010-02-09T22:09:51+01:00
Obliczmy masę wody:
mw = d × V = 1g/cm³ × 1dm³ = 1000g/dm³ × 1dm³ = 1000g

Większość gazów w warunkach normalnych ma taką właściwość, że jeden mol gazu zajmuje objętość 22,4dm³. Obliczmy ile moli SO₂ rozpuszczono:
n = 67,2dm³ / 22,4[dm³/mol] = 3 mole

Masa molowa SO₂ odczytana z układu okresowego pierwiastków wynosi:
M = 64g/mol

Zatem masa SO₂ wynosi:
ms = n*M = 3mole* 64g/mol = 192g

Obliczmy masę roztworu:
mr = ms+mw = 1000g + 192g = 1192g

Stężenie procentowe wynosi:
Cp = ms/mr = 192g/1192g = 0,16 = 16%