Odpowiedzi

2010-02-10T00:44:52+01:00
I)
Wskazówka godzinowa obraca się w ciągu 1 godziny o kąt 30⁰
{360⁰:12 = 30⁰ - na tarczy jest 12 godzin, pełny obrót to 360⁰}
kwadrans to 15 minut, czyli ¹⁵/₆₀ godziny = ¹/₄ godziny
stąd w ciągu kwadransa wskazówka godzinowa obróci się
o kąt (¹/₄) z 30⁰ = (¹/₄)*30⁰ = 7,5⁰
ponieważ 1⁰ = 60' (minut kątowych), to 7,5⁰ = 7,5*60' = 450'
Odp. Wskazówka godzinowa w ciągu kwadransa obraca się
o kąt 450'(minut kątowych)
II)
Wskazówka godzinowa obraca się w ciągu 1 godziny o kąt 30⁰
1s = (¹/₃₆₀₀) h
{1 godzina (h) = 60 minut(min) = 60*60sekund(s)= 3600s}
stąd w ciągu 1 sekundy wskazówka godzinowa obróci się
o kąt (¹/₃₆₀₀ ) z 30⁰ = (¹/₃₆₀₀)*30⁰ = (¹/₁₂₀)⁰
ponieważ 1⁰ = 60' (minut kątowych), a 1' = 60'' (sekund kątowych) to 1⁰ = 60*60'' = 3600", więc
(¹/₁₂₀)⁰ = (¹/₁₂₀)*3600" = 3600":120 = 30"
Odp. Wskazówka godzinowa w ciągu sekundy obraca się
o kąt 30"(sekund kątowych).