Odpowiedzi

2010-02-10T10:03:30+01:00
Koalicja antyhitlerowska to poszerzająca się stale od pierwszych dni II wojny światowej grupa państw zagrożonych lub napadniętych przez Niemcy,Włochy bądż Japonię.Powstawała etapami,po przystąpieniu do wojny ZSRR i USA stała się Wielką Koalicją.14.VIII.1941. rządy USA i Wielkiej Brytani ogłosiły tzw.Kartę Atlantycką,zaaprobowaną następnie przez pozostałych sprzymierzeńców.I.1942. podpisano Deklarację Narodów Zjednoczonych,ustalającą kierunki akcji, najpierw przeciw hitlerowskiej Rzeszy [ przy powstrzymywaniu ekspansji japońskiej ].Mocarstwa zachodnie wspomogły formy radzieckie dostawami sprzętu i uzbrojenia w ramach akcji ''lend lease.Sprawy prowadzenia wojny omawiano na kolejnych konferencjach przywódzców.I.1943.w Casablance [anglo-amerykańska ],gdzie przyjęto wymóg bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, Włoch i Japoni,X.1943. w Moskwie [ministrowie spraw zagranicznych ],XI.1943. w Teheranie [szefowie rządów wielkiej trójki oraz przedstawiciele sztabów generalnych ],na której ustalono zasady współpracy w czasie wojny i po niej, oraz utworzenie drugiego frontu w Europie [dla odciążenia frontu wschodniego ].II.1945.w Jałcie,podczas której de fakto usgodniono podział stref wpływów i zapowiedziano utworzenie ONZ.VI-VIII.1945.w Poczdamie,gdzie uregulowano liczne problemy dotyczące zakończenia wojny w Europie i na Dalekim Wschodzie [przystąpienie ZSRR do akcji przeciw Japonii ].Koalicja nie przetrwała okresu powojennego wskutek różnic interesów i postaw politycznych.
1 5 1