Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T22:28:38+01:00
1.Może być ziemskie lub grawitacyjne? - przyśpieszenie
2. stosunek wektora przemieszczenia do czasu, w którym przemieszczenie nastąpiło? - prędkość
3.cecha ciała dążaca do zachowania stanu w którym się to ciało znajduje?? - bezwładność
4. iloraz ciepła dostarczonego ciału przej jego masę i przyrost temperatury?? - ciepło właściwe
5. wektor o początku w punkcie położenia początkowego i końcu w punkce przyłożenia końcowego?- przemieszczenie
6.Długość odcinka toru?- droga
7. układ współrzędnych(jedno-,dwu- lub trójwymiarowych) opisujący ruch?- układ odniesienia
8.ciało niebieskie krążące wokól macierzystej gwiazdy??- planeta