Odpowiedzi

2010-02-09T22:31:56+01:00
1

c4h10 + 9/2o2-> 4co2+5 h20
c4h10+3o2->4 co+5h2o
c4h10 +5/2o2-> 4c +5h20

c7h16 +11o2-> 7co2+ 8h20
c7h16 +15/2o2-> 7co+ 8h20
c7h16+ 4o2-> 7c + 8h20

mc4h10=4*12+10=58g/mol
58-100%
48-x
x=4800/58=82,75% c
2010-02-09T22:41:03+01:00
Spalanie całkowite butanu:
2C4H10 + 13O2-> 8CO2 + 10H2O
Półspalanie butanu:
2C4H10 + 9O2-> 8CO + 10H2O
Spalanie niecałkowite butanu:
2C4H10 + 5O2-> 8C + 10H2O
Spalanie całkowite heptanu:
C7H16 + 11O2-> 7CO2 + 8H2O
Półspalanie heptanu:
2C7H16 + 15O2-> 14CO + 16H2O
Spalanie niecałkowite heptanu:
C7H16 + 4O2 -> 7C + 8H20

2. Liczymy masę całego węgla tj:
4*12u=48u
Liczymy masę całego wodoru tj:
10*1u=10u
Liczymy masę butanu
48u+10u=58u

58u- 100%
48u - x %
58x-4800% /:58
x= 82,76 (w przybliżeniu)
Więc % zawartość węgla w butanie wynosi 82,76


Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T22:42:37+01:00
1
Butan- C4H10
Heptan- C7H16

a)spalanie całkowite
-butanu
C4H10 + O2 --> 4CO2 + 5H2O
2C4H10 +13O2 --> 8CO2 + 10H2O
- heptanu
C7H16 + 11O2 --> 7CO2 + 8H2O

b) półspalanie
- butanu
C4H10 + O2 --> 4CO + 5H2O
2C4H10 +9O2 --> 8CO + 10H2O
-heptanu
C7H16 + O2 --> 7CO + 8H2O
2C7H16 + 15O2 --> 14CO + 16H2O

c) spalanie niecałkowite
- butanu
C4H10 + O2 --> 4C + 5H2O
2C4H10 + O2 --> 8C + 10H2O
- heptanu
C7H16 + 4O2 --> 7C + 8H2O

2.Butan - C4H10
Masa C= 12u
Masa H= 1u

4* 12u + 10 * 1u= 48u + 10u= 58 u
Masa C4H10= 58u

(48/58) * 100% w przybliżeniu O,82 * 100%= około 82%
Odp: Zawartość procentowa węgla w butanie wynosi około 82%

1 1 1