1. Jednorodne pole magnetyczne występuje:
a) wewnątrz elektromagnesu;
b) wokół magnesu podkowiastego;
c) wokół prostoliniowego przewodnika z prądem;
d) wokół magnesu sztabkowego

2. W dwóch nieskończenie długich, równoległych przewodnikach odległych o x = 20 cm od siebie płyną prądy o jednakowych wartościach l = 4 A. Ile wynosi wartość wektora indukcji pola magnetycznego w punkcie leżącym na środku, pomiędzy przewodnikami? Jaki jest kierunek i zwrot tego wektora? Rozważ dwa przypadki
a) prądy płyną w tym samym kierunku;
b)Prądy płyną w kierunkach przeciwnych

3. Elektron i proton wlatują z jednakowymi prędkościami i pod kątem prostym w jednorodne pole magnetyczne. Oblicz stosunek:
a) promieni okręgów, po których będą się poruszały te cząstki;
b) okręgów obiegu cząstek po tych okręgach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T10:58:46+01:00
Witaj
1/ Jednorodne pole magnetyczne występuje wewnątrz elektromagnesu
czyli odp. a)
2/
2a/ prądy płyną w tym samym kierunku czyli np. w górę na rysunku.
Na linii środkowej między oboma przewodami przez kazdy jej
punkt przechodzą prostopadle do płaszczyzny 2 wektory: B' i B".
B' od lewego przewodu wchodzi za płaszczyznę rysunku, a B" przed nią.
Ponieważ ich wartości są jednakowe i wynoszą B' = B" = B = uo*I/[2pi*x/2]
= uo*I/[pi*x], ale zwroty przeciwne, ich wypadkowa B1 = 0

2b/ prądy płyną w przeciwnych kierunkach czyli np. w lewym przewodzie
do góry, a w prawym - w dół. Wówczas oba wektory B' i B" są skierowane
prostopadle do płaszczyzny za nią. Wypadkowa indukcja B2 = B'+B"=2B
B2 = 2*uo*I/[pi*x] i jest skierowana prostopadle za płaszczyznę rys,

3a/ m - masa elektronu, M - masa protonu
r - promień toru elektronu, R - promień toru protonu

r = mv/qB R = Mv/qB r/R = m/M = 1/1840

3b/ t - okres obiegu dla elektronu, T - okres obiegu dla protonu

t = 2pi*m/qB T = 2pi*M/qB t/T = m/M = 1/1840

pozdrawiam
czarnadziura


1 5 1