Odpowiedzi

2010-02-09T22:34:33+01:00
Obliczmy objętość kubka:
V = πr²h = 3,14 × (3cm)² × 12cm = 339,12cm³

Wzór opisujący objętość garnka to:
V = πR²H
Wyznaczając stąd wysokość słupa wody:
H = V/πR² = 339,12cm³ / (3,14 × (5cm)² ) = 4,32cm

Odp. Wysokość słupa wody w garnku wynosi 4,32cm.
2 5 2
2010-02-09T22:44:19+01:00
Krok 1
Liczymy objętość kubka wewnątrz:
średnica=6cm=ś1
h1=12 cm
R1=1/2 * ś1 =1/2*6=3cm
pi=3,14
Vk=pi*R1^2*h1
Vk=3,14*3^2*12
Vk=3,14*9*12
Vk=339 w zaokrągleniu

Krok 2

Liczymy wysokość słupa wody w garnku h2 z objętości wody Vw

Vk=Vw
ś2=10
R2=1/2*ś2=1/2*10=5
h2=?
Vw=pi*R2^2*h2
339=3,14*5^2*h2
339=3,14*25*h2
339=78,5*h2
h2=339/78,5
h2=4,32 cm

Odp.
Wysokość słupa wody w garnku wynosi 4,32 cm
pozdrawiam:)


4 5 4