Prosze o pomoc;) Analizując fragment ,,Bogurodzicy'' i lamentu Świętokrzyskiego porównam wizerunki Maryjne w obu utworach. Odniosę się także do kontekstu rozwoju kultu Maryjnego sztuka romańska i gotycka. Z gory bardzo bardzo dziekuje;))

1

Odpowiedzi

2010-02-09T23:10:18+01:00
Bogurodzica i lament świętokrzyski powstały w jedne epoce. oba teksty są najstarszymi zabytkami piśmiennictwa polskiego i zasługują na miano dzieła o uniwersalnym znaczeniu: w Bogurodzicy ukazany jest portret maryji jako matki Jezusa Chrystusa jak i wszystkich ludzi, natomiast w drugim tekście Matka Boża przedstawiona jest jako kobieta cierpiąca po stracie swojego jedynego dziecka. lament świętokrzyski jest formą monologu i należy do liryki lamentacyjnej. Bogurodzica jest pieśnią religijna i pełni funkcje hymnu. Cechą wspólną tekstów jest ich temat: oba dotyczą Matki Boskiej. W Bogurodzicy Matka Boska jest pośredniczką między człowiekiem a Jezusem. a w drugim tekście jest natomiast bohaterką która cierpi po utracie swojego syna. w Bogurodzicy występuje motyw deesis a w lamencie świętokrzyskim występuje motyw plankt i " Stabat Mater Doloroso.."