Ważne!


1. jakie korzysci daja badania indywidualnego DNA,a jakie problemy sa z tym zw. Po 1 przykladzie.
2. Cztery zastosowania inzynierii gen
3. co to jest inzynieria gen
4. do czego uzywa sie enzymy restrykcyjne
5. co to jest biotechnologia
6.wyjasnij na czym polega terapia genowa
7.wymien etapy klonowania zwierzat na przykladzie owcy
8. rozwin skrot OMO i podaj przyklady organiznow

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T01:51:28+01:00
2. znajduje w: Medycyna,Farmaceutyka,Rolnictwo,Hodowla
3.inżynieria oznacza, że dochodzi do stworzenia czegoś nowego. W przypadku Inżynierii Genetycznej naukowcy wykorzystują części żywych organizmów, jako podstawowy materiał budulcowy do stworzenia nowych lub zmian w istniejących już organizmach
4.sluza do: Rozpoznawania przez restryktazy specyficznej sekwencji DNA, połączone ze specyficznym cięciem, spowodowało, że wraz z ligazami DNA, używa się ich w biologii molekularnej do manipulacji fragmentów DNA
5.Biotechnologia to interdyscyplinarna nauka obejmująca wiedzę z biochemii, genetyki, biologii molekularnej, chemii, mikrobiologii, ekologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, informatyki, matematyki, fizyki i ekonomii.
6.terapia genowa jest leczenie polegające na wprowadzeniu obcych kwasów nukleinowych (DNA lub RNA) do komórek.
1 5 1