Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:05:20+01:00
Skorzystamy z zasady zachowania energii:
mgh₀ + mv² /2 = mgh₁
gh₀ + v²/2 = gh₁
Wyznaczymy stąd wysokość na jaką wzniesie się ciało:
h₁ = h₀ + v²/2g = 50m + (12m/s)² / (2×10m/s²) = 50m + 7,2m = 57,2m

Ciało uzyska energię:
E = mgh₁ = 250g × 10m/s² × 57,2m = 0,25kg × 10m/s² × 57,2m = 143J
3 3 3