Odpowiedzi

2010-02-09T23:21:21+01:00
Siła wypadkowa tego ruchu to różnica siły z jaką ciągnięto skrzynkę i siły tarcia.
Fw = F - T
m×a = F - m×g×f
m×g×f = F - m×a
Stąd wyznaczamy współczynnik tarcia:
f = (F - m×a) / (m×g) = (68,9N - 13kg × 0,3m/s²)/(13kg × 9,81m/s² ) = 0,51
1 5 1