Węglowodory są palne, co powszechnie jet wykorzystywane do uzyskiwania energii(spalanie gazu ziemnego, benzyny, parafiny, itd). Spalanie może zachodzić w sposób całkowity lub niecałkowity. Podczas spalania całkowitego węglowodorów powstaje tlenek węgla(IV) i woda, natomiast podczas spalania niecałkowitego powstaje tlenek węgla(II) i woda lub węgiel i woda.

Zapisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego(dwa równania) metanu. Dla każdego z równań oblicz sumę współczynników stechiometrycznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:19:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
CH₄ + 2O₂---->CO₂ + 2H₂O spalanie całkowite

CH₄ + O₂---->C + 2H₂O spalanie niecałkowite