Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:23:01+01:00
X - liczba dobrych odpowiedzi
15-x - liczba złych odpowiedzi

5x-2(15-x)=54
5x-30+2x=54
5x+2x=54+30
7x=84
x=12

liczba dobrych odpowiedzi - 12
liczba złych odpowiedzi 15-x=15-12=3
2010-02-09T23:25:57+01:00
X - dobre rozwiązania
y - złe rozwiązania

x + y = 15
x * 5 + y * (-2) = 54

x + y = 15
5x - 2y = 54
7x = 84 |:7

x = 12
y = 15 - 12
y = 3

spr. 12 * 5 + 3 * (-2) = 60 - 6 = 54

Odp.: Szymon dobrze rozwiązał 12 zadań.
2010-02-09T23:32:47+01:00
X-dobre odpowiedz
y-złe odpowiedzi
x+y=15
5x-2y=54
5x=54+2y /:5
x=10⅘+⅖y

x+y=15
10⅘+⅖y+y=15
1⅖y=15-10⅘
1⅖y=4⅕ /:1⅖
y=21/5*5/7
y=3

x+y=15
x=15-y
x=15-3
x=12
odp.rozwiązał prawidłowo 12 zadań