Odpowiedzi

2010-02-09T23:26:01+01:00
Jeżeli żarówki podłączone są równolegle, to pracują na identycznych napięciach.
Moc pobierana przez żarówkę wyraża się wzorem:
P = U×I

Korzystając z prawa Ohma:
U = I×R
Wyznaczamy niewiadomą I:
I = U/R
i podstawiamy do wzoru na moc, otrzymując:
P = U²/R

Obliczmy moce obu żarówek przyjmując, że napięcie jakim są zasilane wynosi U.
P₁ = U²/360Ω
P₂ = U²/240Ω

Wynika z tego, że żarówka druga pobierze większą moc.
Obliczmy ile razy większą:
k = P₂/P₁ = (U²/240Ω) / (U²/360Ω) = 360/240 = 1,5
Moc drugiej żarówki będzie 1,5 raza większa niż pierwszej.