Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:41:27+01:00
Rozwiązanie zadania w języku Pascal:


program funkcja;
var buff , iloczyn : real;
var i : integer;
begin
iloczyn := 1;

for i:=1 to 8 do begin
writeln('Podaj ', i, '. liczbe:');
readln(buff);
iloczyn := buff * iloczyn;
end;

writeln('Iloczyn wpisanych liczb wynosi:', iloczyn);
readln();
end.