Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:59:27+01:00
Proponuję takie rozwiązanie w języku C++. Program wykonuje cztery podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

bool wyjscie = false;

do
{
double arg1, arg2;
char c;
cout<<"Podaj pierwszy argument"<<endl;
cin>>arg1;
cin.ignore();
cout<<"Podaj operacje do wykonania (+, -, *, /)"<<endl;
c = getchar();
cout<<"Podaj drugi argument"<<endl;
cin>>arg2;

double wynik;
bool poprawnosc = true;

if (arg2 == 0)
poprawnosc = false;

switch(c)
{
case '+': wynik = arg1+arg2; break;
case '-': wynik = arg1-arg2; break;
case '*': wynik = arg1*arg2; break;
case '/':
if (arg2 == 0)
poprawnosc = false;
wynik = arg1/arg2;
break;
default: cout<<"Nieznana operacja"<<endl; poprawnosc = false;
}

if(poprawnosc)
cout<<"Wynik operacji wynosi: "<<wynik<<endl;
else
cout<<"Wprowadz poprawne dane."<<endl;

cin.ignore();
cout<<"Czy chcesz zakonczyc? T-tak N-nie"<<endl;
c = getchar();
switch(c)
{
case 'T': wyjscie = true; break;
default: wyjscie = false; break;
}

} while ( !wyjscie );


system("PAUSE");
return 0;
}
1 5 1
2010-02-10T00:43:15+01:00
No wiesz kalkulator mozna zrobic w exelu w c++ i pascalu wiec ?? moze cos jasniej?