Odpowiedzi

2010-02-10T02:30:32+01:00
Witaj
dane: v1=0,35m/s, v2=5,04km/h = 1,4m/s
szukane: kąt a wzgl. brzegu, v

Aby płynąć prostopadle do brzegu, kadłub łodzi musi być skierowany pod
odpowiednim kątem do brzegu czyli pod odpowiednim skosem pod prąd.
Stosując metodę równoległoboku wyznaczamy wypadkową prędkość v, która
jest przekątną prostopadłą do brzegu. Szukany kąt a leży przy końcu
wektora v1.

cosa = v1/v2 = 0,35/1,4 = 0,25 = cos75*30'
a = 75*30'

v = [v2^2 - v1^2]^1/2 = [1,96m2/s2 - 0,1225m2/s2]^1/2 = 1,36m/s
pozdrawiam
czarnadziura

1 5 1