Odpowiedzi

2010-02-10T08:39:24+01:00
2010-02-10T09:04:23+01:00
Program srednia;
var r , suma, i : integer;
var wynik : real;
begin
Randomize;
suma := 0;

for i:=1 to 13 do begin
r := random(51);
writeln(i,'. wylosowalem liczbe: ', r);
suma := suma + r;
end;

wynik := suma/13;
writeln('Srednia wylosowanych liczb wynosi:', wynik);
end.