Odpowiedzi

2010-02-10T09:06:27+01:00
1) właściwości:
-jest cieczą o brunatnociemnym kolorze
-charakteryzuje się ostrym, nieprzyjemnym zapachem
-ma gęstość większą od wody
-jest bardzo łatwopalna
-jest nierozpuszczalna w wodzie

2)w wyniku destylacji możemy otrzymać:
benzynę lekką
benzynę ciężką
naftę
olej napędowy
mazut
oleje smarowe
parafina
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T09:11:04+01:00
1.właściwośi ropy nafotowej ?
-ciekła
-nie rozpuszcza się w wodzie
-barwa ciemno brunatna
-ostry zapach
-ciecz palna
-gęstość 0,79 g/cm3
2.co powstaje w wyniku destylacji ropy naftowej ?
powstaje: <przy tekiej temperaturze podczas destylacji>
benzyna lekka 40 - 160 C
benzyna ciężka 160 - 200 C
nafta 180 - 280 C
olej napędowy 280 - 350 C
mazut > 350 C