Wszystkie programy powinny byc podpisane wlasnym imieniem i nazwiskiem
oraz wykonywane w petli dopoki nie nacisniesz przycisku ESC (kod ESC to #27)
--------------------------------------------------------------------------------
zad1.pas
Napisz program obliczajacy wartosc silni liczby n (n z zakresu 1 do 255).
silnia to n!=1*2*3*n
Nalezy uzyc petli for...
---------------------------------------------------------------------------------
zad2.pas
Napisz program, ktory bedzie wyswietlal wszystkie liczby
trzycyfrowe, ktorych suma cyfr jest wieksza od 20.
--------------------------------------------------------------------------------
zad3.pas
Napisz program badajacy wspolczynnik BMI
BMI (inaczej wskaznik Queteleta II) (skrot od ang. Body Mass Index,
po polsku wskaznik masy ciała) to wsplczynnik powstaly
przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez
kwadrat wysokosci podanej w metrach.
BMI:=waga/wzrost*wzrost;
Jesli BMI wynosi:Napisz program, ktory bedzie wyswietlal wszystkie liczby
trzycyfrowe, ktorych suma cyfr jest wieksza od 20.
< 15 - wygłodzenie
15,1 - 17,4 - wychudzenie (spowodowane zwykle przez ciezka chorobe lub anoreksje)
17,5 - 18,5 - niedowage
18,5 - 24,9 - wartosc prawidłowa
25,0 - 29,9 Okres przed otyloscia - nadwage
30,0 - 34,9 I stopien otylosci
35,0 - 39,9 II stopien otylosci
>= 40,0 III stopien otylosci (otylosc kliniczna)
Program powinien pokazac okreslony komunikat
Wiecej informacji:http://pl.wikipedia.org/wiki/BMI_%28wska%C5%BAnik%29
http://www.kardiolo.pl/kalkulatory.htm
http://wdziek.info/wskaznik_bmi.html
--------------------------------------------------------------------------------
zad4.pas
Napisz program przeliczajacy temperature
Uzywajac instrukcji case ...
utworz menu od przeliczania temperatur

1.Przeliczanie stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza
2.Przeliczanie stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita
3.Przeliczanie stopni Celsjusza na Kelwiny
Wybor sposobu przeliczania przez wybranie cyfry
Jesli wybierzesz cyfre inna niz 1 czy 2 czy 3 to wyjscie z programu

Wzor przeliczajacy ze stopni Celsjusza na Fahrenheita
t[°F] = tC[°C] ˇ (9/5) + 32
Wzór przeliczajacy stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza:
t[°C] = (5/9) ˇ (tF[°F] - 32)
Wzór przeliczajacy temperature ze stopni Celsjusza na Kelwiny
T[K] = t[°C] + 273,15
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
--------------------------------------------------------------------------------
zad5.pas
Napisz program wypełniajacy ekran monitora gwiazdkami w
losowo wybranym kolorze i losowo wybranym miejscu polozenia gwiazdki.
Gwiazdki powinny być tak długo wypelniane dopoki nie nacisniemy przycisku ESC.
Umiescic licznik liczacy ile gwiazdek wyswietlono.
Na koncu programu wyswietlic komunikat o tym ile gwiazdek wyswietlono.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T16:06:23+02:00
1
uses crt;
const
n=255;
var
i:integer;
begin
clrscr;
for i=1 to n do
Writeln (n! wynosi ' , 1*1+i);
readln;
Writeln('imie i nazwisko');
If #27 then
end;
end.
(a na reszte pytań nie mam czasu pisać)
1 1 1