Uzupełnij poniższe zdania:
podstawowoymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła chrześcijańskiego były...... na czele których stali....... zajmujacy sie ................ a w sprawach religii ........................................... W sprawach zasadniczych dla Kościoła spotykali sie oni na .......... , a w sprawach doraźnych zaś na tzw. ..........

W roku ..... p.n.e. wybuchło w Italii powatanie niewolnicze, na czele którego stanął ............. Zaczęło się ono jednak klęską. wódz rzymski .......................... wzięty do niewoli niewolników kazał ........................

1

Odpowiedzi

2010-02-10T13:03:22+01:00
W roku 73 p.n.e. wybuchło w Italii powatanie niewolnicze, na czele którego stanął Spartacus Zaczęło się ono jednak klęską. wódz rzymski Kassjusz wzięty do niewoli niewolników kazał zabic(?)