Kasia dostała w prezencie 36 drewnianych kangurków i pomalowała je, używając trzech kolorów: białego, brązowego i czarnego. Niektóre kangurki pomalowała tylko jednym kolorem, inne dwoma, a pozostałe 5 kangurków wszystkimi trzema kolorami. Białej farby użyła do pomalowania 25 kangurków, brązowej do pomalowania 28 kangurków, a czarnej do pomalowania 20 kangurków. Ile kangurków pomalowała tylko jednym kolorem?

A) Żadnego.
B) 4
C) 12
D) 31
E) Nie można tego jednoznacznie ustalić.

1

Odpowiedzi

2010-02-10T12:58:21+01:00