Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T11:53:10+01:00
Jest to ciag arytmetyczny
r = 3

an = a1 + (n-1) * r
(an-a1)/r + 1 = n
n = (151 - 1)/3 + 1
n = 51
skladnikow jest 51

Sn = (a1 + a51)/2 * n
Sn = (1 + 151)/2 * 51
Sn = 3876
ich suma wynosi 3876
2010-02-10T11:53:13+01:00
A₁ = 1
a₂ = 4
r = 3
an = 151
Sn = ?

an = a1 + (n-1)r
151 = 1 + (n-1)*3
151 = 1 + 3n - 3
151 = 3n - 2
3n - 2 = 151
3n = 151 + 2
3n = 153 |:3
n = 50
a₅₀ = 151

Liczba składników w sumie rowna jest 50.

S₅₀ = [(a1+a50)*n]:2
S₅₀ = [(1+151)*50)]:2
S₅₀ = (152*50):2 = 7600 :2
S₅₀ = 3800

Suma wyrazów tego ciągu równa jest 3800.