W puste miejsca wpisz wzory chemiczne, dobierz współczynniki oraz podaj nazwy powstałych soli
1. H2S + ...... ----> CaS + H2O
2. H2SO4 +........ ----> Al2 (SO4)3 + H2
3. SO2 + ........ ----> K2SO3 + H2O
4. PO410 + ......... ----> K3PO4.........
5. Al2O3 + ......... ----> Al(NO3)3 + H2O
6. NH3 + HCl ----> .........+...........
7. Mg(OH)2 + H3PO4 ---->.............. + .........
8. Zn + .....S ----> .........................
9. CaO + HNO2 ----> ........... + ...........
10. SnO2 + HCl ---->.......... + ........
11. BaO +.......... ----> BaCO3
12. Na2O + ........ ----> NaNO3 + ..........
13. .......... + HBr ----> MgBr2 + H2
14. Fe + HCl ----> ........ + H2
15. Li2O + ....... ----> ....... + H2O
16. Al (OH)3 + H3PO4 ----> .......... + .......
17. ........ + H3PO4 ----> .......... + H2O
18. MgO + HNO3 ----> .......... + ..........
19. SO3 +............. ----> Na2SO4 + H2O
20. ....... + Cl2 ----> ZnCl2
21. Ca ----> ......... + H2
22. Fe (OH)3 +........ ----> FeCl3 + ..........
23. MgO + N2O3 ----> .........
24. Na2O + P4O10 ----> ........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T12:25:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. H2S + CaO ----> CaS + H2O ----------------siarczek wapnia
2. 3H2SO4 + 2Al ----> Al2 (SO4)3 + 3H2 -----siarczan(VI) glinu
3. SO2 + 2KOH ----> K2SO3 + H2O -----------siarczan(IV) potasu
4. P4O10 + 6K2O ----> 4K3PO4---------------fosforan potasu
5. Al2O3 + 6HNO3 ----> 2Al(NO3)3 + 3H2O----azotan(V) glinu
6. NH3 + HCl ----> NH4Cl------------------------chlorek amonu
7. 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 ---->Mg3(PO4)2 + 6H2O---fosforan(V) magnezu
8. Zn + S ----> ZnS---------------------------------siarczek cynku
9. CaO + 2HNO2 ----> Ca(NO2)2 + H2O---------azotan(III) wapnia
10. SnO2 + 4HCl ----> SnCl4 + 2H2O------------chlorek cyny(IV)
11. BaO + CO2 ----> BaCO3---------------------węglan baru
12. Na2O + 2HNO3 ----> 2NaNO3 + H2O-------azotan(V) sodu
13. Mg + 2HBr ----> MgBr2 + H2----------------bromek magnezu
14. Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2----------------chlorek żelaza(II)
15. Li2O + N2O5 ----> 2LiNO3-----------------azotan(V) litu
16. Al (OH)3 + H3PO4 ----> AlPO4 + 3H2O----fosforan(V) glinu
17. 3BaO + 2H3PO4 ----> Ba3(PO4)2 + 3H2O----fosforan(V) baru
18. MgO + 2HNO3 ----> Mg(NO3)2 + .H2O--------azotan(V) magnezu
19. SO3 + 2NaOH ----> Na2SO4 + H2O------------siarczan(VI) sodu
20. Zn + Cl2 ----> ZnCl2----------------------------chlorek cynku
21. Ca + 2HCl ----> CaCl2 + H2--------------------chlorek wapnia
22. Fe (OH)3 + 3HCl ----> FeCl3 + 3H2O----------chlorek żelaza(III)
23. MgO + N2O3 ----> Mg(NO2)2------------------azotan(III) magnezu
24. 6Na2O + P4O10 ----> 4Na3PO4---------------fosforan(V) sodu

4 4 4