W narożnej części ogrodu kwiatowego gospodyni wydzieliła obszar w kształcie trójkąta prostokątnego na maciejkę i teren w kształcie trapezu prostokątnego na astry. Oblicz pola, na jakich posiano maciejkę i astry korzystając z danych na rysunku. Jeżeli ktoś podejmie się tego zadania to niech pisze obliczenia a nie tylko odpowiedzi słowne. Dodam, że jestem przy temacie 'Twierdzenie Pitagorasa'.

PS. Rysunek w załącznikach. (Jednostki podane są w metrach)

1

Odpowiedzi

2010-02-10T11:59:10+01:00
Z pitagorasa obliczam podstawę k dużego Δ

10²=8²-k²
100=64-k²
k²=36
k=6m

z=6-3=3m
pole trapezu:½(a+b)h=½(4+8)×3=18m²

pole Δ=½ah=½×4×3=6m²
odp. na astry przeznaczono 18m², a na maciejkę 6m²