Jak zachowa się pokazany na rysunku , zrównoważonyukład, jeżeli wodę o teperaturze 0 stopni zaczniemy bardzo powoli ogrzewać?

Na rysunku jest waga w równowadze, po jednej stonie jest naczynie z woda( temp. 0 stopni) i zanurzone w niej ciało o bardzo małym współczynniku rozszerzalności, a po drugiej stronie ciało równoważące.

1

Odpowiedzi

2010-02-10T12:22:09+01:00
Witaj
Powolne podnoszenie temperatury wody w zakresie od 0*C do 4*C
powoduje wzrost jej gęstości , a zatem również wzrost siły wyporu
Fw = q wody*g*V ciała zanurzonego czyli większe pozorne zmniejszenie ciężaru ciała, co spowoduje podniesienie się w górę ramienia wagi z ciałem zanurzonym

pozdrawiam
czarnadziura