Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T12:11:35+01:00
3 pytania do 17, 3 św. Mateusza:
- Kto się ukazał??
- Kto z kim rozmawiał??
- O czym rozmawiali??

3 pytania do 18 św. Mateusza:
- Kto rozmawiał z Jezusem??
- Kogo przywołał Jezus??
-Czy uczniowie posłuchali Jezusa??

3 pytania do św. Mateusza:
- Skąd odszedł Jezus??
- Dokąd przyszedł Jezus??
- Czy ktoś szedł z Jezusem??


2010-02-10T12:38:41+01:00
Do 17;)
-Kto ukazał się Piotrowi jakubowi i Janowi?Mojżesz i Eliasz
-Jak nazwał Bóg Syna?Umiłowany
-Kogo uzdrowił Jezus?epileptyka
-Co to jest dwudrachma?podatek na potrzeby świątyni
Do 18.
-Kim mamy się stać według Jezusa? wg 18.3 -dziećmi
-Z jakiego powodu biada światu?- z powodu zgorszeń
-Ile razy Jezus kazał przebaczać ? 77 razy
-Do czego podobne jest królestwo niebieskie? do króla
Do 19.
Jakie małżeństwo powinno być wg Jezusa?Nierozerwalne
-Do kogo należy królestwo niebieskie/ Do dzieci
-Kto przyszedł do Jezusa z zapytaniem co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?- Bogaty młodzieniec
-Kto z trudnością wejdzie do Nieba? Bogaty
2010-02-10T12:45:16+01:00
EWANGELIA WG ŚW MATEUSZA
roz.17
1.Jakie słowa usłyszeli uczniowie z obłoku?
odpowiedź
TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY W KTÓRYM MAM UPODOBANIE,JEGO SŁUCHAJCIE
2.Jak brzmiała zapowiedź Męki i kto o niej mówił?
odp-SYN CZŁOWIECZY BĘDZIE WYDANY W RĘCE LUDZI .ONI ZABIJĄ GO,ALE TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTANIE.SŁOWA TE ZAPOWIEDZIAŁ SAM JEZUS.
3.Co Jezus kazał dać Szymonowi poborcom dwudrachmy?
odp-JEZUS KAZAŁ ZŁOWIĆ SZYMONOWI RYBĘ,OTWORZYĆ JEJ PYSZCZEK ,ZNALEŚĆ TAM STATERA I DAĆ GO POBORCĄ ZA JEZUSA I ZA SIEBIE.
EWAN.ŚW MAT ROŹ.18
1.O co pytali uczniowie Jezusa?
odp.UCZNIOWIE PYTALI JEZUSA,KTO JEST NAJWIĘKSZY W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM.
2.Co Jezus odpowiedział Piotrowi?
odp-JEZUS ODPOWIEDZIAŁ PIOTROWI-NIE MÓWIĘ CI ,ŻE AŻ SIEDEM RAZY ,LECZ ,AŻ SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM RAZY
3.Co Jezus powiedział o zgorszeniu?
odp-jeśli twoja ręka lub noga ,jest dla ciebie powodem do grzechu ,odetnij ją i odrzuć od siebie.
EWAN WG ŚW MAT roź 19
1.jakie pytanie zadali faryzeusze Jezusowi?
odp-CZY WOLNO ODDALIĆ SWOJĄ ŻONĘ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU?
2.Co Jezus odpowiedział uczniom ,gdy zabronili przynosić dzieci do Niego?
odp-DOPUŚCIE DZIECI I NIE PRZESZKADZAJCIE IM PRZYJŚĆ DO MNIE.
3.CZY BOGATY MOŻE Z ŁATWOŚCIĄ WEJŚĆ DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO?
odp.bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego.