Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T12:51:20+01:00
2. 17.VI 1789 podczas obrad Stanów Generalnych stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym
3. 9.VII.1789 Zgromadzenie Narodowe przekształca sie w Zgromadzenie Konstytucyjne
4. 14.VII. 1789 lud paryża zdobywa Bastylię symbol królewskiego absolutyzmu
5. 4-5 VII. 1789 konstytuanta uchwala reformy: znosi przywileje stanowe i podatkowe szlachty , proklamuje równość obywateli wobec prawa , uchyla ciężary osobiste chłopstwa , ale zachowuje w mocy re obowiązki feudalne chłopa ktłóre dotyczą uprawianej przez niego ziemii
6. 26.VIII.1789 ma miejce uchwalenie Deklaracjii Praw Człowieka i Obywatela
7.rok 1970 konstytuana kontynuuje dzieło reform
8. czerwiec 1791 niepowodzeniem konczy sie pruba ucieczki LudwikaXVI i jego rodziny do Belgii
9.
26 3 26