Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T12:49:41+01:00
Jezyk mowiony- język literacki używany w mowie ludzi wykształconych. Realizuje się w codziennych kontaktach dialogowych i zbliża się wtedy do języka potocznego. Używany jest również w okolicznościach oficjalnych (wykład, kazanie, przemówienie) i wtedy posługuje się określonymi stylami funkcjonalnymi.
Język pisany to reprezentacja języka mówionego w formie pisma.
Język pisany zawsze występuje jako element konkretnego języka naturalnego oraz wielu sztucznych (np. angielski, esperanto, interlingua, polski). Wiele języków wymarłych znane jest wyłącznie dzięki zabytkom pisanym.


Dasz najjjj na zachete plisss
Dziex
27 3 27
2010-02-10T12:50:02+01:00
Jezyk pisany widzimy a mówiony słyszymy. Inaczej wypowiadamy gloski.
JĘZYK MÓWIONY JĘZYK PISANY

• tworzywem są głoski
• ulotny, nietrwały, zbudowany
z wypowiadanych zdań
• wypowiedzi są nacechowane emocjonalnie, na co wskazuje intonacja głosu
• pomoc gestów, mimiki twarzy
• nie obowiązuje znajomość ortografii
i interpunkcji
• używany na co dzień
• wyrazy pełnią funkcję wieloznaczną
• tworzywem są litery
• trwały, złożony z liter - znaków graficznych
• brak nacechowania emocjonalnego
• brak gestykulacji, mimiki twarzy
• obowiązuje znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych
• dbałość o stylistyczną i składniową budowę wypowiedzeń
• jednoznaczna funkcja wyrazów
13 3 13
2010-02-10T12:54:46+01:00
Językiem mówionym posługujemy się w codziennych rozmowach. Język mówiony różni się od pisanego przede wszystkim sposobem powstawania słów(tekstu). Jak sygnalizujemy początek i koniec zdania (w języku mówionym nie ma przecinków ani kropek)
Język pisany: pisaniu towarzyszy myślenie: pisanie - litery, wyrazy, zdania, teksty; zasady gramatyki: odmiana wyrazów, ich tworzenie i składnia, pełna treść, jednoznaczność, świadome układanie tekstu - forma; możliwość dokonywania poprawek, zasady ortografii i interpunkcji;.Pisanie wymaga określonych warunków. Piszemy znacznie wolniej niż mówimy, ponieważ teksty, wytwory pisania, muszą mieć odpowiednią formę, właściwie dobrane słownictwo, odpowiedni układ zdań.
25 2 25