1.Czy zasada działania lodówki przeczy drugiej zasadzie termodynamiki??? odpowiedz uzasadanij
2. Jak zmienia się temperatura powietrza w kuchni jeżeli zostawimy na noc otwartą lodówkę???
a)wzrośnie
b)obniży się
c)pozostanie nie zmieniona
wybór uzasadnij
Proszę mi pomóc będę bardzo wdzięczna :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:58:28+01:00
Witaj

1/ Zasada działania lodówki nie przeczy II zasadzie termodynamiki ponieważ
przepływ ciepła od źródła o temperaturze niższej do wyższej nie zachodzi
samorzutnie / a to właśnie naruszałoby ją / lecz jest wymuszane
wykonaniem odpowiedniej pracy.

2/ Pozostawienie na noc otwartej, pracującej lodówki wzrost temperatury
powietrza w kuchni ponieważ do pomieszczenia całą noc dopływa energia
elektryczna zamieniająca się na energię cieplną.

pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1