Odpowiedzi

2010-02-10T13:45:26+01:00
Wysokość bryły tworzy z ⅔ h podstawy i krawędzią boczną c Δ prostokątny
obliczam ⅔h=⅔a√3:2=⅔×6√3:2=2√3cm
obliczam h bryły:
h²=4²-(2√3)²
h²=16-12
h=2cm

sin α=2:4=½
czyli kąt =30⁰ , bo sin =½ dla 30⁰

v=⅓a²√3:4h=⅓×6²√3:4×2=6√3cm³
2010-02-10T13:55:47+01:00
A=4
k=6
obl α,V
Promien okregu opisanego na podstawia
R=2/3h=a/3√3
cosα=R/k=(a/3√3)/k=(4/3*√3)/6=2/9*√3=0.384900
α=67,36°
0,36*60=21,6
0,6*60=36
ODP α=67°21'36"

V=1/3*a²/4√3*h
z tw Pitagorasa
h²=k²-R²=k²-a²/3=36-16/3
h=5,54
V=1/3*4*√3*5,54=12,79
ODP
V=12,79


pozdrawiam

Hans