Zad 1
Jaka jest objętość w warunkach normalnych:
a) 0,5 mola tlenku siarki 4
b) 2 moli cząsteczek wodoru
c) 0,1 mola tlenku węgla 2
Zad 2
Oblicz jaka objętość w warunkach normalnych zajmie:
a) 1,7 gram amoniaku
b) 32 gram metanu
c) 4,4 gram tlenku azotu 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:45:36+01:00
Zad 1
a) 0,5 mola SO₂
1 mol --------22,4 dm³
0,5 mola ------ x, zatem x= 11,2 dm³

b) 2 mole H₂, zajmą one 44,8 dm³

c) 0,1 mola CO, zajmie on 2,24 dm³

Zad 2
a) 1,7g NH₃
1,7g ----x
17g -----22,4 dm³, zatem x=2,24dm³

b) 32g CH₄
32g ------ x
16g ------ 22,4 dm³, zatem x=44,8 dm³

c) 4,4 NO
4,4g ---- x
30g ----- 22,4 dm³, zatem x= 3,29dm³
18 4 18