Zad 1
Ile czasteczek znajdzie sie w 2,24 dm³ tlenu odmierzonego w warunkach normalnych?
Zad 2
Jaką ma masę i jaką zajmie objętość w warunkach normalnych 12,04 × 10²³ cząsteczek acetylenu?

× to jest razy
dm³ decymetrów sześciennych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:47:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1
Ile czasteczek znajdzie sie w 2,24 dm³ tlenu odmierzonego w warunkach normalnych?
22,4 dm3------6,02*10^23 cz.
2,24 dm3------x cz.
x=0,602*10^23 cz tlenu

Zad 2
Jaką ma masę i jaką zajmie objętość w warunkach normalnych 12,04 × 10²³ cząsteczek acetylenu?
ACETYLEN ma wzór C2H2
mC2H2=26u
26g C2H2------6,02*10^23
xg C2H2-------12,04*10^23
x=52g C2H2

22,4dm3 C2H2------6,02*10^23
x dm3 C2H2-------12,04*10^23
x=44,8dm3 C2H2
3 3 3