Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T15:23:11+01:00
Objawienie pozytywne usuwa chaos, jaki mógłby zapanować w umyśle człowieka, gdyby musiał poprzestać na naturalnym poznaniu religijnym. Poznanie naturalne Boga i głównych nakazów religijno-etycznych jest samo w sobie możliwe, ale jest ono bardzo utrudnione z powodu zamętu panującego w sercu i oporności woli. Objawienie naturalne zawarte w istnieniu świata otrzymuje swój właściwy i pełny wyraz dopiero w Objawieniu nadprzyrodzonym. W nim znajdujemy ten sens, w świetle którego każdy z nas staje się sam dla siebie zrozumiały. Ono pozwala nam w pełni być sobą, zwiększając świadomość odrębności osobowego istnienia i zobowiązując do zdobycia wartości i pełni osobowej w ryzyku życia i w poczuciu odpowiedzialności za sens naszej egzystencji.
Objawienie nie jest jednak tylko nauką, pouczeniem, ale przede wszystkim witalną rzeczywistością nadprzyrodzoną i historyczną, jest twórczym zaangażowaniem się osobowego Boga w historię człowieka. W akcie Objawienia Bóg żywy dobrowolnie ujawnił się człowiekowi w czynie i słowie w ramach historii zbawienia, której punktem kulminacyjnym były czyny i słowa Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.


są 2 dwie strony ale też zależy jak kto pisze
licze na naj :)
1 5 1