Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:52:35+01:00
Podczas pobytu w Drohobyczu, pod koniec 1926 r. , Władysław Gomułka dokonał zdecydowanego wyboru swojej dalszej drogi życiowej wstępując w szeregi Komunistycznej Partii Polski. Była ona nielegalną sekcją kierowanej z Moskwy Międzynarodówki Komunistycznej. Za główny cel stawiała sobie doprowadzenie do rewolucji, która z kolei miała ustanowić dyktaturę proletariatu w Polsce i wprowadzić socjalizm. Główną zasadą, którą się kierowano, była centralizacja władzy i uznawanie we wszystkich sprawach bezwzględnego prymatu ZSSR . Gomułka trzymał się tej zasady bardzo mocno: "Wiara jaką żywiłem do KPP, do tej instancji partyjnej, jak w ogóle do idei socjalizmu, była zupełnie podobna do wiary w Boga i jego kościół święty, żywionej przez szczerych wyznawców religii rzymsko-katolickiej" .

Oczywiście przynależność do Komunistycznej Partii Polski była nielegalna. Tym samym Gomułka stał się obiektem czujnej obserwacji policyjnej. Coraz częściej jego nazwisko pojawia się w poufnych doniesieniach i policyjnej korespondencji. Nielegalną działalność w KPP łączył w tym czasie Gomułka z legalną pracą w ruchu związkowym. Jego pełne poświęcenie i oddanie sprawie było przyczyną osiągnięcia znaczącej pozycji w klasowym ruchu związkowym. Przez kilka miesięcy w 1927, po przeprowadzce do Warszawy, był sekretarzem warszawskiego okręgu związku chemików, następnie sekretarzem Związku Zawodowego Budowlanych. Niedługo potem przeniósł się do okręgu zawierciańskiego, gdzie został sekretarzem okręgowym. Organizował strajki, prowadził agitację, brał udział w negocjacjach z przedsiębiorcami. W dniach 12-13 sierpnia 1928 r. uczestniczył w IX Zjeździe chemików w Krakowie, gdzie wygłosił jeden z referatów. Jest to okres życia Gomułki, kiedy oprócz stawania się znanym działaczem związkowym ujawniają się także jego talenty polityczne .
2 3 2