Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T14:01:14+02:00
1 In free time I ride a bike.
2 I play computer game.
3 I read a book.
4 I play football.
5 I listen to music.
6 I play tennis
7 I go to cinema.
8 I do my homework.
9 I learn english.
10 I play basketball

1 I like eat carrot
2 I very like eat apple
3 I like eat chicken
4 I eat tomatoes
5 I like drink fruit juice
6 I drink tea
7 I eat biscuit
8 I like eat banana.